Prijslijst

All in one12 mnd 49,95 p.maand
6 mnd 53,95 p.maand
1 mnd 57,95 p.maand
Onbeperkt12 mnd 39,95 p.maand
6 mnd 43,95 p.maand
1 mnd 47,95 p.maand
1x/week12 mnd 29,95 p.maand
6 mnd 33,95 p.maand
1 mnd 37,95 p.maand
Senioren 65+ Fitness12 mnd 29,95 p. Maand
6 mnd 33.95 p. maand
1 mnd 37.95 p. maand
Student/16-23 jr€ 29,95 p. Maand
Kids t/m 15 jr€ 19,95 p. Maand
Gezinskaart (3 of meer) € 85,- 12 mnd €90 6mnd €100 1 mnd
Losse Training/Groepsles€ 12,-
10x Rittenkaart fitness/groepsles€ 95,-
Weekkaart€ 25,-
Proefles voor introduceeGratis
Personal Training 30 min.€ 19,95
Personal Training 60 min.€ 34,95
10 keer Personal Training 30 min.€ 190,-
10 keer Personal Training 60 min.€ 325,-
Afslankbegeleiding€ 40,- p.maand

Inschrijfgeld (€ 39,-) omvattende:

 • Administratiekosten
 • 2 keer personal training sessie van 60 minuten
 • Persoonlijk trainingsprogramma
 • Uitgebreide fittest.

Geen herstartkosten voor ex-leden binnen 6 maanden na opzeggen. Na 6 maanden kost het € 29,-.

Details:

All in one

 • Onbeperkt sporten
 • Anytime 24 uur per dag op afspraak sporten (buiten onze reguliere openingstijden)
 • Afslankbegeleiding  1 x per week
 • 6 dagen per week open
 • 4 persoonlijke coaching afspraken per jaar
 • Incl. gebruik handdoek die door ons wordt gewassen
 • Incl. gebruik van de douche
 • Incl. koffie en thee

Onbeperkt

Voordelen:

 • Onbeperkt sporten
 • Inclusief groepslessen
 • Incl. koffie en thee
 • 6 dagen per week open
 • 4 persoonlijke coaching afspraken per jaar
 • Incl. gebruik handdoek die door ons wordt gewassen
 • Incl. gebruik van de douche

1 keer per week

Voordelen:

 • 1 keer per week sporten
 • Inclusief groepslessen
 • Incl. koffie en thee
 • 6 dagen per week open
 • 2 persoonlijke coaching afspraken per jaar
 • Incl. gebruik handdoek die door ons wordt gewassen
 • Incl. gebruik van de douche

Studenten/Jeugd 16 t/m 23

Waar mag je aan mee doen?

 • Onbeperkt Fitness
 • 6 dagen per week open
 • Onpeberkt Groepslessen
 • Incl. koffie en thee
 • 2 persoonlijke coaching afspraken per jaar
 • Korting op tarief van onbeperkt
 • Korting op inschrijdgeld

Voorwaarden:

 • Op vertoon van ID of studentenkaart
 • Korting vervalt na 21ste verjaardag

Inschrijfgeld van € 19,95 omvattende: Administratiekosten, 2 instructielessen, persoonlijk trainingsprogramma en uitgebreide fittest.

Jeugd t/m 15

Voordelen:

 • 2 keer of vaker per week
 • Incl. koffie en thee

Voorwaarden:

 • Op vertoon van ID
 • Tarief wijzigt na 16e verjaardag

Inschrijfgeld van € 19,95 omvattende: Administratiekosten, 2 instructielessen, persoonlijk trainingsprogramma en uitgebreide fittest.

Afslankbegeleiding

Voordelen:

 • Nog betere resultaten
 • Extra stok achter de deur
 • Afslankbegeleiding
 • Sportspecifieke begeleiding
 • Meer persoonlijke aandacht
 • persoonlijk trainingsprogramma
 • Uitgebreide testresultaten
 • Weinig motivatie? Team Serenitu belt u thuis!

Eerste afspraak (60 min.) kost €50,-. Daarna €40,- per maand

Personal Training

Voordelen:

 • 1 keer per maand uw eigen personal trainer
 • Ook buiten het centrum bijv. hardlopen, fietsen
 • Extra stok achter de deur
 • Afslankbegeleiding
 • Sportspecifieke begeleiding
 • Nog meer persoonlijke aandacht
 • Persoonlijk trainingsprogramma
 • Testresultaten
 • Weinig Motivatie? Team Serenity belt u thuis!

Voorwaarden:

 • Alleen in combinatie met een lidmaatschap
 • Eigen inzet blijft essentieel voor resultaten
 • Gespaarde ritten blijven 1 jaar geldig
 • Gespaarde ritten verallen bij einde lidmaatschap

Senioren 65+ Fitness

Voordelen:

 • 2 keer of vaker per week
 • Begeleiding in de fitnesszaal als er geen groepslessen worden gegeven
 • Incl. koffie en thee
 • 6 dagen per week open
 • 4 persoonlijke coaching afspraken per jaar
 • Incl. gebruik handdoek die door ons wordt gewassen
 • Incl. gebruik van de douche

Algemene voorwaarden Serenity

ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS Serenity-2018. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. Het lidmaatschap start op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan en duurt minimaal 1 maand, (tenzij

schriftelijk anders overeengekomen). Indien de ingangsdatum van de contributie op een latere datum dan de

aanvangsdatum van de overeenkomst ligt, wordt de duur van de overeenkomst automatisch verlengd met deze

contributievrije periode. Het lidmaatschap wordt aan het einde van de overeengekomen termijn telkens met dezelfde periode verlengd, tenzij de contractant tijdig, in overeenstemming met het in artikel IV bepaalde, heeft opgezegd.

 1. De contractant dient te beschikken over een goede gezondheid, we adviseren in geval van twijfel over uw gezondheid, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met Serenity, een medische keuring.
 2. Alle tarieven worden jaarlijks met gemiddeld 3 % verhoogd. Dit wordt aangekondigd per brief, E-mail of website.
 3. Aanbiedingen en wijzigingen Serenity behoudt zich het recht voor tarieven, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen, voor- of achteraf, nimmer rechten worden ontleend.

III. Ziekte, blessure, zwangerschap. 1. De betalingsverplichting van het lidmaatschap vervalt niet bij ziekte, zwangerschap, vakantie of enig andere reden. Het is onder bepaalde omstandigheden mogelijk in aanmerking te komen voor een tijdelijke verlaging van de contributie. 2. Het lidmaatschap vervalt bij opzegging. Bij herinschrijving dienen opnieuw lidmaatschapskosten betaald te worden. Bij herinschrijving binnen 6 maanden is slechts 19 euro verschuldigd.

 1. Een lidmaatschap is overdraagbaar aan derden, tenzij er sprake is van een contributie-achterstand. De persoon die de kaart overneemt, betaalt 19 euro administratiekosten. De persoon die de kaart overneemt, betaalt de op dat moment geldende maandcontributie. V. Verplichtingen van de contractant 1. Uw Serenity pas is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de pas aan derden ter beschikking te stellen. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas dient de contractant tegen betaling een nieuwe pas te kopen bij de receptie. Serenity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door misbruik van de pas. Zonder de Serenity pas heeft de contractant geen toegang tot Serenity. Iedere contractant is verplicht voor aanvang van de training de kaart voor de qr laser te houden. 2. Het gebruik van een kledingkluisje is verplicht, gratis en voor eigen risico. Kluisjes kunnen gratis gebruikt worden. Serenity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een kluisje ontvreemd zijn. Na de training dient de contractant om hygiënische redenen zijn/haar eigendommen uit het kluisje te verwijderen. Het is niet toegestaan goederen in het kluisje achter te laten. 3. Iedere contractant dient zich te houden aan de algemene voorwaarden en de huisregels. Serenity behoudt zich het recht voor bij, naar het oordeel van de directie van serenity, ernstige of herhaaldelijke schending van de voorwaarden, huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, de contractant de toegang te weigeren. geval geen recht op restitutie van betaalde contributie of entreegeld onverminderd de aanspraak van Serenity tot betaling van de contributie tot de einddatum van de overeenkomst.
 2. Kinderen betalen de hogere contributie passend bij hun leeftijd zodra ze 12, 16 of 21 jaar zijn.
 3. Betaling 1. De contributie voor de contractsperiode dient te worden voldaan per Tikkie tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. De contributie voor de contractsperiode wordt vooraf in maandelijkse termijnen voldaan. De contractant heeft 13 dagen om het verschuldigde bedrag te voldoen. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het slagen van de Tikkie. Bij een tweede mislukte incasso (stornering) binnen een jaar wordt automatisch € 10,- in rekening gebracht. Deze kosten worden bij de incasso van de volgende maandcontributie opgeteld en geïncasseerd. 2. Indien de contractant de uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen meer dan twee maal niet of niet tijdig nakomt, verkeert hij/zij in verzuim en is Serenity bevoegd om, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot invordering van het gehele verschuldigde bedrag tot het einde van de contractsperiode, vermeerderd met de wettelijke rente. Bij niet tijdig betalen worden tevens administratiekosten in rekening gebracht. Buitengerechtelijke kosten, bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 35,-, Deze kosten zijn door de contractant verschuldigd, zodra Serenity de vordering bij een incassobureau heeft ondergebracht. Een door de contractant na verzuim gedane betaling strekt allereerst in mindering op de incassokosten en rente en vervolgens op de verschuldigde hoofdsom. VII. Aansprakelijkheid 1. Iedere contractant dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en de aanwijzingen van de medewerkers van Serenity na te leven. Serenity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten. Indien de contractant niet bekend mocht zijn met de werking van de apparatuur, zal hij/zij pas tot het gebruik overgaan, nadat hij/zij hiervoor instructies heeft verkregen. 2. Serenity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.3. Serenity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen ontstaan tijdens of als gevolg van een bezoek aan Serenity.
 4. Serenity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade aan en/of diefstal van een vervoermiddel door het parkeren bij Serenity.5. Deelname aan de sportactiviteiten en het gebruik van de door Serenity geboden faciliteiten is geheel voor eigen risico van de contractant. Voor zover de contractant enige aanspraak tegen Serenity geldend mocht willen maken, gaat deze aanspraak niet verder dan waarvoor Serenity is verzekerd. VIII. HUISREGELS1. Bij Serenity wordt correcte kleding op prijs gesteld. We adviseren shirts met mouwen. Niet toegestaan is gescheurde, onverzorgde of onwelriekende kleding. Shirts dienen de gehele romp te bedekken. 2.Tijdens het trainen op de apparaten wordt u verzocht een handdoek te gebruiken. Dat is hygiënischer voor andere gebruikers, en ook voor u zelf. 3. In alle sportruimten is alleen zaalschoeisel toegestaan, waar niet mee buiten is gelopen en dat niet afgeeft op de vloer.4. Het gebruik van een kluisje is verplicht. U dient kleding schoeisel en/of waardevolle spullen tijdens de training in een kluisje op te bergen. Tassen, jassen of andere kledingstukken mogen niet worden meegenomen naar de trainingsruimten. Hou de vloer van de kleedkamer leeg zodat we regelmatig kunnen schoonmaken.
 5. Bij Serenity is, drugs en stimulerende middelen zoals anabole steroïden niet toegestaan. Roken is binnen ten alle tijden verboden, u kunt op de aangegeven plek buiten roken. 6. Alleen in de koffiecorner kunt u etenswaren nuttigen. Bidons en drinkflesjes mogen mee naar de fitness, geen glazen.
 6. Na uw training verzoeken we u losse onderdelen weer terug op hun plaats te leggen en het apparaat, waarop u wellicht transpiratie heeft achtergelaten, schoon te maken met uw handdoek of de daarvoor bestemde papieren doekjes. Dat is prettig voor de volgende gebruiker. 8. De zalen en de koffiecorner worden 15 minuten voor het einde van de officiële sluitingstijd gesloten, u heeft dan nog 15 minuten de tijd om u om te kleden. 9. Gasten zijn van harte welkom. Gasten dienen ouder dan 18 jaar te zijn en in de buurt te wonen. Dezelfde gast mag eenmaal per jaar gratis gebruik maken van de faciliteiten. Gastenpassen zijn verkrijgbaar bij de receptie. De gastenpas dient volledig ingevuld en ingeleverd te worden bij de receptie. Gasten dienen telefonisch aangemeld te worden minimaal 24 uur van te voren.

10.Mits u een pensiongast bent, is het niet toegestaan u in de paardenstallen en bakken te begeven.

 1. De paarden mogen nooit gevoerd worden door leden van Serenity, mits u pensiongast bent van Dressuurstal Seren.

Team Serenity wenst u veel plezier. We staan altijd open voor uw suggesties.

Neem contact met ons op